[ CONTACT ] [ COLOFON ] [ VACATURES ]
[ MANAGEMENT SUMMARY ]
U ALS ONDERNEMER > VERWACHTINGEN  
KERNWAARDEN
KERNKWALITEITEN
 
Aan de basis van de kernidentiteit van GVG staan onze kernwaarden en onze kernkwaliteiten. Tezamen laten ze zien wie wij zijn, hoe wij willen zijn en wat wij belangrijk vinden dat anderen in ons en ons handelen herkennen.
Om deze sleutelwoorden tastbaar te maken, hebben wij ze geconcretiseerd, zodat u weet wat dit voor ons inhoudt, wat wij hiermee bedoelen en willen bereiken voor u.
 
VERANTWOORDELIJKHEID
U mag van ons verwachten dat wij in uw organisatie de diverse verantwoordelijkheidsniveaus blootleggen, om deze vervolgens te leggen bij of te verleggen naar de mensen die deze kunnen dragen en durven nemen.
 
BETROKKENHEID
U mag van ons verwachten dat wij oprecht geïnteresseerd zijn in u, uw organisatie en uw medewerkers.
 
VERTROUWEN
U mag van ons verwachten dat wij doen wat wij met u en uw medewerkers afspreken.
 
PUURHEID
U mag van ons verwachten dat binnen uw organisatie, op ieder niveau uw medewerkers met overtuiging hun werk doen. Dit bereiken wij door u en uw medewerkers te stimuleren om te doen waar u/zij van overtuigd zijn.
 
INTEGRITEIT
U mag van ons verwachten dat wij op dezelfde wijze omgaan met u, uw medewerkers en uw organisatie zoals u dat van uzelf en uw medewerkers verwacht.
 
DIENSTVERLENENDHEID
U mag van ons verwachten dat wij een schoolvoorbeeld zijn voor uw organisatie waar het aankomt op dienstverlenendheid.
 
DESKUNDIGHEID
U mag van ons verwachten dat wij een meerwaarde bieden voor uw organisatie en deze op professionele wijze inzetten om continuïteit te creëren en rendement te behalen.
 
CONTINUÏTEIT
U mag van ons verwachten dat wij door onze tijdelijke aanwezigheid zorgen voor permanente groei. Wij integreren en verankeren de welwillendheid en discipline die hiervoor nodig zijn in uw organisatie.
 
RENDEMENT
U mag van ons verwachten dat wij de afgesproken ambitieuze doelen behalen door het benoemen, verankeren en bewaken van de (primaire) processen.
 
KWALITEIT
U mag van ons verwachten dat wij net iets meer geven dan u verwacht of durft te vragen.